II Kongres Szpitali Prywatnych

kongres

 

II Kongres Szpitali Prywatnych odbędzie się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 15 maja 2012 r. w godzinach 11:30 – 16:00 w pałacu Goldsteina, mieszczącym się przy Placu Wolności 12a w Katowicach

 

 

 

 

 

 

15 maja 2011 r., wtorek

Pałac Goldsteinów, Pl. Wolności 12a Katowice

 

Oficjalne otwarcie Kongresu Szpitali Prywatnych

11:30 Andrzej Sokołowski, Prezes OSSP, przywitanie gości
Agnieszka Pachciarz, Wiceminister Zdrowia, otwarcie II Kongresu Szpitali Prywatnych

 

Sesja europejska: Dyrektywa EU w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
Wymiar polski i europejski

 

Prowadzący: Piotr Gerber, Wiceprezes OSSP

 

11:35 Agnieszka Pachciarz, Minister Zdrowia, Szane i zagrożenia związane z implementacją dyrektywy w Polsce

11:55 Erich Sieber, Wiceprezydent UEHP, Opieka transgraniczna w wymiarze europejskim

12:15 Jens Wernick, członek zarządu UEHP i AEMH, Rola Sektora prywatnego w rozwoju trans granicznej opieki medycznej z perspektywy Niemiec

12:35 Marek Zygmunt, Prezes Zarządu Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie, Opieka medyczna dla Polskich i niemieckich pacjentów – spojrzenie niemieckiego świadczeniodawcy

12:55 Piotr Gerber, Wiceprezes OSSP, Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny SA Doświadczenia szpitali EMC IM SA w realizacji umów z zagranicznymi kasami chorych

13:10 Ada Kostrz-Kostecka, lider projektu Promocji Polskiej Turystyki Medycznej w latach 2012 – 2015, Prezentacja założeń projektu promocji turystyki medycznej

 

13:25 Dyskusja

 

13:35 P r z e r w a

 

Sesja polska: Zmiany legislacyjne dotyczące lecznictwa szpitalnego – zagrożenia czy nowe możliwości dla sektora prywatnego

 

Prowadzący: Robert Mołdach, Ekspert ds. gospodarki zdrowotnej, Pracodawcy RP

 

14:00 Robert Mołdach, ekspert ds. gospodarki zdrowotnej Pracodawców RP, Najważniejsze regulacje oraz ich wpływ na warunki funkcjonowania szpitali prywatnych

14:20 Dorota M. Fal, Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. ubezpieczeń zdrowotnych, Ochrona pacjentów przed skutkami błędów medycznych

14:40 Andrzej Sokołowski, Prezes OSSP, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Próba zarządzania ryzykiem przez świadczeniodawców

15.00 Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia w Związku Powiatów Polskich, Przekształcenie formy organizacyjno- prawnej szpitala. Praktyki dobre i … mniej dobre.

15.20 Marek Hok, Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska, Partnerstwo Publiczno Prywatne w sektorze ochrony zdrowia

 

15.40 Dyskusja

 

16:00 Z a k o ń c z e n i e K o n g r e s u