Prelegenci II Kongresu Szpitali Prywatnych

sokolowski

Andrzej Sokołowski, Prezes Ogolnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej rocznika 1979. Pracował w oddziałach kardiologii AMG, Szpitala Miejskiego w Gdyni i Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Założyciel w roku 2002 Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali (Niepublicznych) Prywatnych. Od tamtej pory pełni funkcję prezesa tej organizacji. Prezes zarządu Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Gdyni Orłowie. W 2008 roku uhonorowany tytułem Menager Roku przez magazyn Menager Zdrowia. Wice- przewodniczący Gdańskiej Izby Lekarskiej w III kadencji samorządu. Współzałożyciel Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowotnych Medica Polska.

 Dr Piotr Gerber, Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny SA, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

 

W 2000 roku założył Spółkę EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o., która od 2005 roku funkcjonuje jako EMC Instytut Medyczny SA i jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie w skład grupy kapitałowej EMC IM SA wchodzi 8 szpitali i 16 przychodni specjalistycznych i POZ.

r.moldach

Robert Mołdach uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej, doktora nauk technicznych w IPPT PAN oraz nominację MPE w American College of Medical Practice Executives. Jest specjalistą z zakresu modelowania matematycznego. Koncentruje się na kształtowaniu optymalnych regulacji ochrony zdrowia i rozwoju przedsiębiorstw medycznych. Jest ekspertem Pracodawców RP, dyrektorem zarządzającym Pracodawców Medycyny Prywatnej, współautorem i wykładowcą programu MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego. Wspiera rynek medyczny jako doradza gospodarczy w założonej przez siebie firmie eFabrica. Pełni funkcje członka rad nadzorczych w spółkach sektora prywatnej opieki zdrowotnej. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dorosłych dzieci, pilot samolotowy, delegat Aeroklubu Polskiego.
fal_dorota

Dorota Maria Fal, lekarz i ekonomista.

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studiów MBA, sygnowanych przez Fachhochschule Aachen, University of Limerick, Groupe ESC.

Początkowe doświadczenia zawodowe zdobywała jako lekarza klinicysta, a następnie na rynku farmaceutycznym.

Od 1997 r. aktywnie związana z rynkiem ubezpieczeniowym, początkowo w firmie AIG Amplico Life i AIG PTE, potem w spółkach grupy Generali. Zajmowała się zarządzaniem produktami, ryzykiem ubezpieczeniowym, obsługą klienta i strukturami sprzedażowymi w Otwartych Funduszach Emerytalnych , ubezpieczeniach osobowych, oraz w ubezpieczeniach zdrowotnych.

Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia, jej reformą oraz rozwojem ubezpieczeń zdrowotnych. Niezależny ekspert rynku, autorka licznych artykułów i publikacji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych.

Doradca zarządu PIU do spraw ubezpieczeń zdrowotnych, współautorka tzw. projektu ubezpieczeń zdrowotnych .marek_hok_fotoMarek Hok, Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie Strategiczne Organizacją" w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, "Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademię Liderów Samorządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, studia podyplomowe "Zarządzanie spółką prawa handlowego w ochronie zdrowia" na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Doktorant na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 1985 r. zatrudniony w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z II stopniem specjalizacji; od 2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. W latach 1998 – 2006 radny Rady Miasta w Kołobrzegu. W latach 2006 - 2011 radny Województwa Zachodniopomorskiego i Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialny za ochronę zdrowia, politykę społeczną. Od 2011 roku poseł na Sejm VII kadencji, członek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Pracuje w Komisji Zdrowia oraz w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

- Przewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej w Kołobrzegu,
- Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej Województwa
Zachodniopomorskiego.

- Członek wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych min.:
- Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Kołobrzegu,
- Prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Cyklistów,
- Prezes Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego w Szczecinie,
- Członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego,
- Wiceprezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.wernick

Jens Wernick,
- Prawnik specjalizujący się w prawie medycznym
- Członek Zarządu Fundacji “Herzog Carl Theodor”, Szpital Okulistyczny

- BDPK (Federalne Niemieckie Stowarzyszenie Prywatnych Szpitali): Wiceprzewodniczacy Komitetu do Spraw Europejskich

- UEHP (Europejska Unia Prywatnych Szpitali):Członek Zarządu

Marek T. Zygmunt, MD, PhD, DSc

Department of Obstetrics and Gynecology Ernst-Moritz-Arndt University

 

od 2006 Profesor i Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Uniwersytet w Greifenwaldzie,
Niemcy

 

2008-2010 Prodziekan Uniwersytetu Medycznego w Greifenwaldzie, Niemcy

od marca Prezes Zarządu i dyrektor generalny Szpitala Uniweryteckeigo w
Greifenwaldzie,Niemcy

 

 

Obszar zainteresowania:

 

Głownym przedmiotem badań są komórkowe i molekularne aspekty powstawania naczyń w jednostce płodowo-macicznej, nowotwory, jak również różnicowanie komórek macierzystych płodu. Pozostałe obszary zainteresowania to zaprogramowanie genetyczne płodu, matczyne czynniki wpływające na progresję nowotworu, adaptacja naczyniowa, minimalnie inwazyjne podejście w leczeniu nowotworów zeńskiego narządu rodnego.

Ada Kostrz - Kostecka, Kierownik Projektu Promocji Turystyki Medycznej

Doktor ekonomii, posiada ponadto wykształcenie w zakresie: psychologii biznesu, zarządzania projektami, a także: finansowe, dziennikarskie, pedagogiczne, techniczne. Duże doświadczenie w pracy w dziennikarstwie ekonomicznym, w Public Relations, w promocji gospodarczej, w popularyzacji wiedzy: ekonomicznej, finansowej, ale także w zakresie dbałości o zdrowy styl życia.

W przeszłości pracowała jako dziennikarka „Rzeczpospolitej”, pełniła ponadto funkcje: redaktor naczelnej „Gazety Bankowej”, wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Prasowej oraz społecznie: członka kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, członka Kapituły Nagrody Gospodarczej Teraz Polska, wiceprezydenta organizacji Pracodawcy RP.

Autorka dwóch książek finansowych oraz książki popularyzującej zdrowy styl życia: „Zachowaj młodość”.


Marek Wójcik, Związek Powiatów Polskich

- Zastępca Sekretarza Generalnego Zwiazku Powiatów Polskich (ekspert do spraw ochrony zdrowia)
- Absolwent i doktorant Szkoły Głównej Handlowej – zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia'
- Wieloletni uczestnik prac Zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego( od 2002 – do dzisiaj);
- Przewodniczący Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (2004 – do dzisiaj);
- współautor Narodowego Programu Zdrowia 2007 – 2015;
- Koordynator i realizator wielu projektów z zakresu ochrony zdrowia;
- autor kilkuset wydawnictw i referatów poświęconych problematyce funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
- wykładowca podczas wielu konferencji i szkoleń w kraju i za granicą;
- Członek komitetów monitorujących i sterujących nadzorujących wdrażanie Funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zakresu ochrony zdrowia;
- członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych (od 2005 – do dzisiaj);
- Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej (2002-2003);
- Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe (1999 - 2000);
- Uczestnik prac Okrągłego Stołu Ochrony Zdrowia (2003) oraz konferencji „Białego Szczytu Ochrony Zdrowia (2008);
- Wyróżniony przez Puls Medycyny, w latach 2008 i 2011 jako jedna z najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia