katalog2017Projekty zarządzeń Prezesa NFZ

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował do konsultacji projekty zarządzeń, którego celem jest ujednolicenie wartości punktu NFZ w AOS i leczeniu szpitalnym, co umożliwi rozliczanie świadczeń w ramach ryczałtu. Jednocześnie Prezes zaproponował podniesienie wartości punktu w leczeniu szpitalnym o 2 zł. Link do projektów

Spotkanie Członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków na spotkanie poświęcone tematyce kontraktowania świadczeń medycznych. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 w sie...

Czytaj więcej...

15-lecie OSSP

1 grudnia 2017 r. w Hotelu Courtyard Marriott Gdynia Waterfront przy ul. Jerzego Waszyngtona 19 w Gdyni odbędzie się spotkanie a następnie uroczysta kolacja z ok...

Czytaj więcej...

Dopłata 10% i kolejki się skrócą

Postulat współpłacenia za opiekę medyczną przez pacjentów pojawia się w Polsce od wielu lat i jest popierany m. in. przez pracodawców oraz środowisko lekarskie.  Żaden  rzą...

Czytaj więcej...

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px