katalog2017Konferencja prasowa

26 czerwca w sali konferencyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, której celem było omówienie założeń do programu zmian w organizacji służby zdrowia w Polsce. W prezentacji udział wzięły osoby reprezentujące: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Związek Pracodawców Niepublicznej Ochrony Zdrowia oraz eksperci: dr Andrzej Sośnierz - były dyrektor Śląskiej Kasy Chorych i dr Wojciech Misiński z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Propozycje zmian zebrane w formie "dekalogu racjonalnego systemu opieki zdrowotnej" zaadresowano do wicepremiera Jerzego Hausnera. Jest to zdaniem autorów najlepsza obecnie alternatywa dla rozwiązań przygotowanych przez rząd.

GŁÓWNE TEZY
konferencji prasowej z dnia 26 sierpnia 2003 r dotyczącej
Porozumienia Środowisk Medycznych w sprawie programu naprawy służby zdrowia

 

 1. Wprowadzenie NFZ nie poprawiło sytuacji służby zdrowia. Konieczne jest opracowanie nowego, całościowego programu funkcjonowania lecznictwa w Polsce. Błędem rządzących było to, że zlekceważyli oni krytyczną opinię dotyczącą NFZ, sformułowaną przez szerokie kręgi kompetentnych osób: lekarzy, dyrektorów kas chorych, dyrektorów publicznych szpitali, właścicieli niepublicznych ZOZ-ów, ekonomistów zajmujących się ochroną zdrowia.
 2. Właśnie te środowiska porozumiały się, ustalając wspólny program naprawy służby zdrowia, opierający się na następujących zasadach:
  • Wolny wybór ubezpieczyciela przez obywatela - w zakresie ubezpieczeń podstawowych (powszechnych) i dodatkowych ( dobrowolnych) - jako warunek efektywnego wykorzystania środków, przeznaczonych na leczenie i upodmiotowienia ubezpieczonego,
  • Wolny wybór świadczeniodawcy przez pacjenta, będący podstawą konkurencji między szpitalami, przychodniami i lekarzami,
  • "Bezkonkursowy tryb wejścia do systemu" czyli zasada, że każdy podmiot, który ma prawo leczyć - ma również prawo leczyć "na ubezpieczalnię". W ten sposób zrealizuje się postulat, że to pacjent dysponuje swoimi pieniędzmi, a nie urzędnik lub ubezpieczyciel,
  • Nielimitowanie świadczeń zdrowotnych - aby umożliwić sprawiedliwą konkurencję między świadczeniodawcami i równy dostęp pacjentów do leczenia. Zamiast limitowania - wprowadzić inne mechanizmy wymuszające racjonalne korzystanie z leczenia, jak: ścisłe zdefiniowanie (standaryzacja) świadczeń, kontrola - przez ubezpieczyciela - zasadności ich udzielania, bezpośrednie dopłaty pacjentów do niektórych świadczeń,
  • Wprowadzenie zasady: ta sama kwota refundacji - za to samo świadczenie - dla każdego świadczeniodawcy - jako warunek równego traktowania podmiotów medycznych przez płatnika,
  • Możliwość stosowania przez świadczeniodawców cen wyższych niż kwota refundacji - jako podstawa rynkowej weryfikacji cen oraz uruchomienie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych,
  • Istnienie bezpośrednich dopłat pacjentów do niektórych świadczeń zdrowotnych - jako podstawa skutecznego systemu kontroli i likwidacji nieuzasadnionego korzystania z leczenia,
  • Rozwiązanie problemu zadłużenia szpitali - przed wprowadzeniem nowego systemu.
  Powyższe zasady są tylko syntetyczną prezentacją racjonalnego modelu opieki zdrowotnej. Autorzy opracowania dysponują wszystkimi szczegółowymi rozwiązaniami.
 3. Korzyści z wprowadzenia powyższego programu są następujące:
  • Obywatel (ubezpieczony, pacjent) jest podmiotem systemu i dysponentem pieniędzy przeznaczonych na swoje leczenie, konkurują o niego ubezpieczalnie, szpitale i lekarze.
  • Zostaje zlikwidowana szara strefa i korupcja oraz uciążliwe i niebezpieczne kolejki do świadczeń zdrowotnych i ich reglamentacja.
  • System jest elastyczny i wydolny finansowo, ciężary i korzyści są równomiernie rozłożone między państwem, ubezpieczycielem, obywatelem i osobami zatrudnionymi w służbie zdrowia.
  • Pojawiają się perspektywy rozwoju lecznictwa i inwestowania w tę dziedzinę.
 4. Pod powyższym programem podpisały się następujące organizacje i osoby:
  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali, Związek Pracodawców Niepublicznej Ochrony Zdrowia, przedstawiciele pracodawców SPZOZ-ów, Andrzej Sośnierz - były dyrektor Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych, Wojciech Misiński - ekonomista, ekspert w dziedzinie ekonomiki ochrony zdrowia,
 5. W/w organizacje i osoby skierowały List Otwarty do Premiera Hausnera zawierający zarys proponowanego programu i propozycję spotkania w tej sprawie.

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px