katalog2017INSURANCE FORUM 2006

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE - teraźniejszość i przyszłość - 1 czerwca 2006; Hotel Sheraton; Warszawa


SPOTKANIE

  • przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych
  • kadry menedżerskiej reprezentujacej zakłady opieki zdrowotnej z sektora publicznego i prywatnego
  • menagerów odpowiedzialnych za ubezpieczenia grupowe i opiekę medyczną pracowników
  • przedstawicieli instytucji państwowych

W WAŻNEJ SPRAWIE

  • ubezpieczenia zdrowotne
  • perspektywy rozwoju i zmiany systemowe w Polsce
  • systemy ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej, analizy przypadków na podstawie wybranych krajów
  • prelekcje ekspertów międzynarodowych
  • wpływ ubezpieczeń zdrowotnych na rozwój polskiego systemu opieki medycznej
  • prezentacja ofert rynku ubezpieczeń zdrowotnych

Insurance Forum 2006 . to wydarzenie poświęcone w całości ubezpieczeniom zdrowotnym, w którym udział wezmą przedstawiciele wszystkich instytucji i podmiotów związanych z ubezpieczeniami i systemem opieki medycznej.

Celem konferencji jest przedstawienie rozwiązań w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz zapoznanie się z planowanymi zmianami w systemie opieki medycznej w kontekście rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych.

więcej informacji:
pdf Program INSURANCE FORUM 2006
pdf Formularz zgłoszeniowy

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px