katalog2017Stanowisko OSSP do ustawy refundacyjnej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych przygotowało stanowisko odnoszące się do konfliktu środowiska lekarskiego z Ministerstwem Zdrowia w sprawie treści art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spozywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Zdaniem OSSP konflikt nie powinien uderzać w pacjentów, ale jednocześnie niedopuszczalne jest nakładanie wymogu sprawdzania ubezpieczenia pacjenta, w sytuacji, gdy Ministerstwo Zdrowia nie przygtowało jednolitego i wiarygodnego sposbu potwierdzenia opłcania składki zdrowotnej.

Pełna treść stanowiska

 

Odpowiedź na pismo Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania kontraktowania leczenia jednego dnia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych otrzymało odpowiedź na pismo z dnia 23 listopada 2011 r. , w którym Minister Zdrowia wyjaśnia przyczyny oraz podstawy prawne opóźnienia w wydaniu zarządzenia Prezesa NFZ i w wyniku tego rozpoczęcia kontraktowania w trybie chirurgii jednego dnia.

Link do pisma

Ministerstwo przyznaje się do błędów

Ministerstwo Zdrowia 27 grudnia odpisało na wspólne wielokrotne wystąpienia pisemne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Pracodawców RP informujące o problemach związanych z wejściem w życie projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Owe rozporządzenie zmieniane wielokrotnie od września do listopada 2011 r. wprowadziło między innymi obowiązek posiadania pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa operacyjnego dla szpitali wykonujących operacje zaćmy i jaskry oraz koniecznością posiadania przez wszystkie podmioty lecznicze oferujące usługi w ramach chirurgii jednego dnia aparatów USG i RTG w lokalizacji. Problem wynika po pierwsze z braku stosownej ilości pielęgniarek z wykształceniem określonym w rozporządzeniu oraz w terminie dostosowawczym wynoszącym niespełna dwa miesiące.
Minister Zdrowia odpowiadając na pismo przyznał się do błędów i poinformował o rozpoczętych pracach legislacyjnych mających na celu usunięcie błędów w tego rozporządzenia.
Jednocześnie z informacji wynika, że postulat wprowadzenia "pielęgniarki operacyjnej" został zgłoszony w trakcie konsultacji społecznych. Po wnikliwej analizie uwag okazało się, że to NFz postulowało zmianę.


Link do pisma

Z inicjatywy OSSP ma się odbyć posiedzenie Trójstronnego Zespłu ds. Ochrony Zdrowia, który ma wyjaśnić zaistniałą sytuację.

 

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px