katalog2017Projekty rozporządzeń do konsultacji

  1. Projekt rozporządzenia Ministra w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tryb kwalifikacji oraz wzorów stosowanych dokumentów.

    Link do projektu : http://cml.kpp.org.pl/akty_prawne/?act=2814
    Termin konsultacji : 20 kwietnia 2011 r.

  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

    Link do projektu : http://cml.kpp.org.pl/akty_prawne/?act=2817
    Termin konsultacji: 21 kwietnia 2011 r.
 

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px