Po Walnym Zgromadzeniu

Informujemy, że protokół oraz uchwały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Członków OSSN z dn. 11.04.2011 r. są do pobrania w dziale "Informacje wewnętrzne", dostępnym po zalogowaniu.