katalog2017Informacja o Stanowisku OSSP

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych od września od momentu przekazania do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego podejmowało wiele działań broniących interesy wszystkich członków. W związku z opublikowaniem w dniu 29 września br. projektu zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne gros działań skoncentrował się na umożliwieniu dalszego kontraktowania leczeniu w trybie jednego dnia. Wszystkie pisma wysyłane do Ministerstwa Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia postulowały o opóźnienie procesu kontraktowania dla trybu jednodniowego do czasu wyjaśnienie zmieniających się niezwykle szybko rozporządzeń Ministra Zdrowia określających wymagania stawiane szpitalom. Wnioskowaliśmy o dłuższe vacatio legis dla wchodzących zmian uważając, że pozwoli to dostosować się szpitalom do nowych wymogów. Komunikacja medialna, włącznie z konferencją prasową zorganizowaną w Katowicach, była skoncentrowana na pokazaniu problemów wszystkich szpitali jednodniowych oraz wskazaniu decydentom możliwości ich rozwiązania. W załączeniu upubliczniamy oficjalne stanowiska, przygotowywane przez OSSP lub z inicjatywy OSSP, do projektów zarządzeń lub rozporządzeń, oraz apele do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ.


1. Pismo przewodnie i Stanowisko do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunkow zawierania i realizacji umów w rodzaju : leczenie szpitalne na 2012 r.
2. Stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwaranotwanych z zakresu leczenia szpitalnego
3. Pismo w do Prezesa NFZ w sprawie kontraktowania w trybie leczenia jednego dnia
4. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany wymogów dt. leczenia jednego dnia
5. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie przesunięcia kontraktownia o kwartał
6. Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyższych wymogów w leczeniu planowym
7. Komunikat wspierający chirurgię jednego dnia
8. Komunikat dt. wyższych wymogów szpitali jednego dnia
9. Komunikat wspierający chirurgię jednego dnia
10.Pismo do Ministra Zdrowia z prośba o spotkanie
11. Pismo do Prezesa NFZ z prośba o spotkanie
12. Pismo w sprawie rejestrów - prośba o interpretację
13. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie szerszej intepretacji definicji pielęgniarek operacyjnych

 

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px