katalog2017OSSP apeluje do parlamentarzystów o zmianę ustawy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych zaapelowało do Przewodniczącego Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia o zorganizowanie debaty na temat konsewkencji wejścia w życie art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczje, nakazującego wykupienie przez spzitale dodatkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.
Zdaniem OSSP nowe ubezpieczenie jest bardzo drogie i może doprowadzić do bakrutctwa wiele szpitali. Ponadto pilnej zmiany wynika definicja zdarzenia medycznego zawarta w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
OSSP zwróciło się także do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej i zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Informacja po spotkaniu TK ds. ochrony zdrowia

24 kwietnia br. w trakcie posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Minister Zdrowia poinformował, że w przyszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia skieruje do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmieni ustawy o działalności leczniczej, który będzie m.in. zawierał dobrowolność ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Ponadto Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, którego celem będzie zniesienie obowiązku zatrudniania pielęgniarki operacyjnej przy wykonywaniu operacji jaskry i zaćmy.

Pełna informacja z posiedzenia

 

Nowe zarządzenie NFZ

Szanowni Państwo,

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisała Zarządzenie Nr 90/2012/DSOZ z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Zarządzenie wprowadza obowiązek posiadania zarejestrowanej Izby Przyjęc we wszystkich szpitalach oraz zmienia wycenę niektórych procedur medycznych.

Link do projektu

 

Więcej artykułów…

 1. Nowy członek OSSP
 2. Raport OECD
 3. Nowe orzeczenie w sprawie pomocy publicznej
 4. Informacja z Trójstronnego Zespołu
 5. Porodówka na miarę XXI wieku
 6. Perły Medycyny dla członka OSSP
 7. Bonifratrzy wygrali konkurs
 8. MML otrzymał nagrodę
 9. Informacja po konferencji w Legionowie
 10. Gratulacje
 11. Trzy szpitale EMC IM S.A. wyróżnione przez Rzeczpospolitą i CMJ
 12. Orlen Medica członkiem OSSP
 13. 10-lecie OSSP
 14. Nowy członek OSSP
 15. Patronat OSSP - dokumentacja
 16. Konferencja pod patronatem OSSP
 17. Program Zjazdu OSSP
 18. Alert SCBP
 19. Nowa Pracownia w Centrum Kompelskowej Rehabilitacji
 20. Komunikat OSSP
 21. Konferencja Blok Operacyjny
 22. informacja z Trójstronnej Komisji
 23. Informacja GIF w sprawie aptek
 24. 10-lecie OSSP
 25. Opinia Prawna
 26. Alert prawny - zmiana w ubezpieczeniach od zdarzeń medycznych
 27. Alert prawny
 28. Podziękowania i gratulacje
 29. 10 urodziny OSSP w kwartalniku VIP
 30. Dokumentacja medyczna - elektroniczna vs. papierowa
 31. Pismo w sprawie równego traktowania szpitali jednego dnia
 32. Informacja po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia
 33. Nowy Sekretarz Stanu w MZ
 34. Rezygnacja z ubezpieczenia
 35. Allenort członkiem OSSP
 36. Prognoza kosztów NFZ 2013-2015
 37. Nowy plan finansowy NFZ
 38. Nowela ustawy o działalności leczniczej
 39. Podsumowanie po Konferencji Nowoczesna Placówka Medyczna
 40. Konferencja pod patronatem OSSP
 41. Informacja po Konferencji POLFARM
 42. Zaproszenie na Konferencję
 43. OSSP wysyła list do Dyrektora Pomorskiego Oddziału NFZ
 44. Nowela ustawy o działalności leczniczej
 45. Przypominamy o obowiązku przerejestrowania szpitali
 46. Informacja z posiedzenia Zespołu TK
 47. Opinia Prawna dla członków OSSP
 48. Zmiany w obowiązkowych ubezpieczeniach
 49. Podsumowanie Kongresu
 50. „Dokumentacja medyczna – elektroniczna vs. papierowa"
 51. „Dokumentacja medyczna – elektroniczna vs. papierowa"
 52. XIX Kongres Farmaceutyczny POLFARM
 53. Dobrowolność ubezpieczeń
 54. Rozwiązania dla diagnostyki
 55. Znakowanie pacjentów
 56. Ważne projekty rozporządzeń
 57. SALMED dziękuje OSSP
 58. Promocja Turystyki Medycznej
 59. Ekspertyza
 60. Obowiązek posiadania umowy na OAiT
 61. Informacja ze Spotkania Trójstronnego Zespołu
 62. Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku 2012
 63. Projekt rozporządzenia do ponownych konsultacji
 64. Spotkanie z Senatorami
 65. Konferencja pod patronatem OSSP
 66. Zdaniem OSSP dobrowolność ubezpieczeń to za mało
 67. Konferencja pod patronatem OSSP
 68. Interwencja w sprawie nadwykonań
 69. Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dt. ubezpieczeń od zdarzeń medycznych
 70. Informacja ze spotkania Trójstronnego Zespołu
 71. Wspólne pismo do Ministra Zdrowia
 72. OSSP zmienia nazwę
 73. OSSP tworzy TUW
 74. Konferencja prasowa
 75. Opinia prawna

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px