Dokumentacja medyczna - elektroniczna vs. papierowa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych objęło honorowym patronatem konferencję "Dokumentacja medyczna - elektroniczna vs. papierowa", która odbędzie się 11 września br. w Krakowie.

Szczegółowe informację i program znajda Państwo tutaj

Serdcznie Zapraszamy !