Pismo w sprawie równego traktowania szpitali jednego dnia

Wiceprezes OSSP, Krzysztof Macha, wystosował pismo do Dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie równego traktowania szpitali chirurgii jednego dnia.

Link do pisma