Informacja po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu informację z posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 31 lipca 2012 r.

Link do sprawozdania