katalog2017Informacja z posiedzenia Zespołu TK

29 maja odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w trakcie którego omówiono kwestie ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, kwestie oczekiwanych zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
W pierwszym punkcie Minister Zdrowia, Jakub Szulc, poinformował, że projekt został skierowany na komitet programowania prac rządu, który jak na razie nie podjął decyzji o wprowadzeniu ustawy do programu prac rządu. Minister nie potrafił poinformować kiedy to nastąpi i w związku z tym trudno określić, kiedy ten projekt zostanie przyjęty.
Zespół podjął decyzję o zaproszeniu Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza na kolejne posiedzenie.

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px