katalog2017Projekt rozporządzenia do ponownych konsultacji

Ministerstwo Zdrowia przekazało Pracodawcom RP i OSSP do konsultacji społęcznych kolejną wersję projekt w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Uwagi można przesyłać do 8 kwietnia br.

Link do projektu

 

 

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px