katalog2017Spotkanie z Senatorami

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpital Prywatnych wystosowało list do Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i zmiany przepisów obligujących szpitale do posiadania ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. W piśmie Prezes OSSP poprosił także o organizację spotkanie w ramach Komisji Zdrowia na ten temat.
Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia pozytywnie ustosunkował się do naszej prośby zapraszając do wspólnej organizacji posiedzenia Komisji poświąconej prywatnym szpitalom.

Link do pisma

 

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px