Spotkanie z Senatorami

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpital Prywatnych wystosowało list do Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i zmiany przepisów obligujących szpitale do posiadania ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. W piśmie Prezes OSSP poprosił także o organizację spotkanie w ramach Komisji Zdrowia na ten temat.
Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia pozytywnie ustosunkował się do naszej prośby zapraszając do wspólnej organizacji posiedzenia Komisji poświąconej prywatnym szpitalom.

Link do pisma