Wspólne pismo do Ministra Zdrowia

W dniu dzisiejszym OSSP wsólnie z Pracodawcami Medycyny Prywatnej oraz Pracodawcami RP podpisali wspólny apel do Ministra Zdrowia o poprawienie jakości legislasji.
Link do pisma