OSSP zmienia nazwę

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych dokonało już oficjalnie zmiany nazwy na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Stosowne zmiany zostały już wprowadzone do Krajowego Rejestru Sądowgo.
Od teraz jedyną poprawną  nazwą jest OSSP - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.