Porodówka na miarę XXI wieku

Porodówka na miarę XXI wieku - Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach – przeprowadzone w ostatnim czasie inwestycje dostrzegane są nie tylko przez pacjentów ale coraz częściej przez branżowych specjalistów . Więcej