Konferencja - Tuystyka medyczna

19 kwietnia 2013 r. odbyła się konferencja dotycząca tzw. turystyki medycznej w kontekście dyrektywy w sprawie stosowania prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Link do komunikatu po konferencji