katalog2017Nagroda dla Bonifratrów

Członek OSSP, szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach za projekt „Tutaj rodzi się zaufanie – projekt kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej nad matką i dzieckiem ...” został wyróżniony w konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia w kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów.

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px