Prezentacje zmiany systemu

W trakcie posiedzenia plenarnego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospdoarczych Minister Zdrowia przedstawił dwie prezentacje - jedną o planowanych zmianach w systemie ochrony zdrowia i drugą opisującą zmiany w zakresie podziału NFZ.

Prezentacja systemu
Prezentacja NFZ