katalog2017Aneksowanie umów

We wtorek 24 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawyo świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zakłada on m.in. aneksowanie umów z NFZ na rok oraz wyłączenie NFZ w reżimu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli przedsiębiorców.

Projekt teraz zostanie skierowany do Sejmu.

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px