katalog2017Zmiany w ustawie o świadczeniach

W tym tygodniu rozpoczęły się równolegle prace nad dwoma ważnymi nowelizacjami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych :

1. Jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie ustawy, która ma umożliwić aneksowanie umów na kolejne w sumie maksymalnie 18 miesięcy.

2. Do konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy, którego celem jest implementowanie dyrektywy transgranicznej. Link do projektu

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px