Komisja przyjęła ustawę bez poprawek

W trakcie dzisiejszego posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została przyjęta bez poprawek ! Ustawę przyjał także Senat i obecnie czeka na podpis Prezydenta oraz publikację w Dzienniku Ustaw.