katalog2017Środki Unije - efekt Walnego OSSP

Szanowni Państwo,

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków OSSP dużo czasu poświęciliśmy dyskusji o planach Ministerstwa Zdrowia na ograniczenie dostępności podmiotom prywatnym do środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W załączeniu przekazuję list, który jest efektem interwencji w Ministerstwie Zdrowia. W piśmie zapowiadana jest zmiana definicji beneficjenta

Link do listu

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px