katalog2017Zakończyło się pierwsze badanie wynagrodzeń w sektorze opieki medycznej

Zakończyło się pierwsze badanie wynagrodzeń w sektorze opieki medycznej, realizowane pod patronatem organizacji wspierających inicjatywy integrujące podmioty publiczne i niepubliczne oraz ich efektywność.

Badania płacowe oraz przygotowywane na ich podstawie raporty płacowe są niezastąpionym źródłem informacji na temat wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych w sektorze. Pomagają zwiększać efektywność systemu zarządzania kapitałem ludzkim i opierać politykę wynagrodzeń na rzetelnych danych rynkowych. Umożliwiają także osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku i zatrzymanie najlepszych pracowników.

Pełna treść komunikatu

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px