katalog2017NIK o realizacji programu zwalczania nowotworów

NIK opublikował ciekawy raport z realizacji przez Ministerstwo Zdrowia programu zwalczania chorób nowotworowych. Ocena jest bardzo krytyczna, NIK zwrócił szczególną uwagę na to, że :

- podejmowane przez Centralne i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące akcje zachęcające Polki do udziału w badaniach cytologicznych i mammograficznych są nieskuteczne,

- pacjenci wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie leczenia napromieniowaniem, co zmniejsza ich szanse na wyleczenie,

- konieczne jest nadanie Programowi lepszej, nowocześniejszej formuły.

 

Link do raportu

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px