katalog2017OSSP patronem panelu w Krynicy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych zostało drugi rok z rzędu patronem panelu w trakcie Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy.

 

Panel zostanie zatytułowany ROLA PRYWATNEGO SEKTORA OCHRONY ZDROWIA WE WSPÓŁPRCY Z SAMORZĄDEM W KONTEKŚCIE BUDOWANIA SYSTEMU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORAILANYCH (ZIT)

 

Do udziału zostali zaproszeni :

  1. Sławomir Neumann - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
  2. Jerzy Stępień - były sędzia Trybunału Konstytucyjnego
  3. Andrzej Mądrala - Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes CM MAVIT
  4. Andrzej Sokołowski - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych/OSSP/
  5. Adam Rozwadowski – Wiceprezes OSSP, Prezes Enel-Med.
  6. Jarosław Pinkas –Wiceprezes OSSP, Doradca Zarządu PAKS
  7. Robert Mołdach - Prezes IZID, ekspert Pracodawców RP
  8. Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Moderator: Grzegorz Ziemniak - Partner IZID - doradca Pracodawców RP

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne zmienią mapę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce na najbliższe lata. Celem powstania tego mechanizmu jest koordynację działań inwestycyjnych w aglomeracjach miejskich poszerzonych o regiony funkcjonalne. ZIT objął także swym zainteresowaniem inwestycje zdrowotne samorządów. Przedmiotem debaty będzie rola jaką prywatni świadczeniodawcy powinni pełnić jako partner ZITów i samorządu w realizacji celów zdrowotnych i jakie ryzyka niesie ze sobą brak uczestnictwa sektora niepublicznego w tej koncepcji.

 

W tym roku, już po raz piąty Forum Ochrony Zdrowia będzie miejscem debaty o aktualnych problemach ochrony zdrowia. FOZ stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: stroną rządową, płatnikami, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami, lekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych, a także środowiskiem eksperckim.

 

Obrady tegorocznego Forum będą  koncentrowały się wokół nowych rozwiązań w zarządzaniu służbą zdrowia, problemach demograficznych oraz sposobów finansowania innowacji. W programie konferencji zaplanowano kilkanaście wydarzeń – bloków programowych, debat, wykładów i prezentacji opracowań analitycznych.

 

 

 

 

W tym roku, już po raz piąty Forum Ochrony Zdrowia będzie miejscem debaty o aktualnych problemach ochrony zdrowia. FOZ stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: stroną rządową, płatnikami, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami, lekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych, a także środowiskiem eksperckim.

 

 

 

W tym roku, już po raz piąty Forum Ochrony Zdrowia będzie miejscem debaty o aktualnych problemach ochrony zdrowia. FOZ stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: stroną rządową, płatnikami, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami, lekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych, a także środowiskiem eksperckim.

 

 

W tym roku, już po raz piąty Forum Ochrony Zdrowia będzie miejscem debaty o aktualnych problemach ochrony zdrowia. FOZ stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: stroną rządową, płatnikami, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami, lekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych, a także środowiskiem eksperckim.

Obrady tegorocznego Forum będą  koncentrowały się wokół nowych rozwiązań w zarządzaniu służbą zdrowia, problemach demograficznych oraz sposobów finansowania innowacji. W programie konferencji zaplanowano kilkanaście wydarzeń – bloków programowych, debat, wykładów i prezentacji opracowań analitycznych.

 

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px