katalog2017Otrzymane pisma

2015 r.

1. Odpowidź na pismo postulujące powołanie Członka i dwóch Zastępców Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w ochornie zdrowia. Więcej

2. INFARMA w sprawie współpracy na podstawie kodeksu przejrzystości. Więcej

3. Odpowiedź w sprawie obowiazku posiadania w strkturze OAIiT lub umowy z podwykonawcą. Więcej

4. Pismo Ministra Kontantego Radziwiłła z podziękwoaniem za gratulacje Więcej

 

2014 r.

1. Odpowiedź NFZ na prośbe o udostępnienie metodologii wyceny operacji usunięcia zaćmy. Więcej

2. Odpowiedź Dyr. Śląskiego OW NFz dotycząca wysyłanych ankiet do pacjentów. Więcej

3. Pismo od p.o. Prezesa NFZ w sprawie braku w kryteriach oceny ofert akredytacji CMJ w rehabilitacji leczniczej. Więcej

4. Organizator targów Salmed przesłał podziękowanie OSSP za udział w tym wydarzeniu i zaprosił do współpracy w kolejnych latach. Więcej

5. Zaproszenie na spotkanie poświęcone omówieniu szybkiej ścieżki onkologicznej. Więcej

6. OSSP otrzymało odpowiedź na pytanie o kontraktowanie w zakresie chirurgii naczyniowej. Więcej

 

2013 r.

1. PLL LOT odpowiedział OSSP na zaproszenie do udziału w konferencji dotyczacej turystyki medycznej
2. Ministerstwo Sportu i Turystyki wysłało podziękowanie za zaproszenie na konferencje dt. turystyki medycznej

3. Odpowiedź z UOKiKu na temat pomocy publicznej. Więcej

4. Odpowiedź Dyrektora Łódzkiego NFZ na wniosek o dostęp do informacji publicznej. Wielkość środków przeznaczanych na chirurgię jednego dnia Więcej

 

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px