katalog2017Kalkulacja wyceny usunięcia zaćmy

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiadział Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych na  pismo z prośbą o przedstawienie informacji o sposobie kalulacji wyceny usunięcia zaćmy zawartej w projekcie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

 

Oto treść odpowiedzi

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px