Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne na posiedzeniu Komisji Zdrowia

6 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, w trakcie którego Minister Zdrowia miał przedstawić założenia do projektu ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych oraz możliwość wprowadzenia współpłacenia do wybranych świadczeń medycznych.Więcej