katalog2017Pakiet kolejkowy po drugim czytaniu

W dnia 8 i 9 lipca br. zostały przyjętę ustawy z tak zwanego pakietu kolejkowo - onkologicznego. Dzięki Pracodawcom RP - Panu Robertowi Mołdachowi - udało się wprowadzić przedstawiciela reprezentatywnych organizacji pracodawców do składu Wojewódzkich Rad do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

 

Link do ustaw po drugim czytaniu :

1. Projekt ustawy o świadczeniach (…)

2. Projekt ustawy o zawodzie pielęgniarki (…)

3. Projekt ustawy o konsultantach (…)

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px