katalog2017Stanowisko do projektu Zarządzenia

OSSP we współpracy z Pracodawcami RP przygotowało stanowisko wobec projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Link do stanowiska

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px