Stanowisko wobec ustawy

Pracodawcy RP współnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych przygotowali stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Link