Salmed podziękowanie

Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Salmedu, przesłali OSSP informację podsumowującą tegoroczną edycję targów jak i podziękowanie za udział Stowarzyszenia w tym wydarzeniu.

Podziękowanie