katalog2017Sieć szpitali w konsultacjach

Członkowie OSSP,

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie do biura Państwa uwag i zastrzeżeń lub propozycji zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza do systemu tzw. sieć szpitali.

 

Oto link do projektu

 

Na uwagi czekamy do 20 października br.

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px