Sieć szpitali w konsultacjach

Członkowie OSSP,

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie do biura Państwa uwag i zastrzeżeń lub propozycji zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza do systemu tzw. sieć szpitali.

 

Oto link do projektu

 

Na uwagi czekamy do 20 października br.