Stanowisko OSSP do sieci szpitali

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych przygotowało stanowisko do projektu ustawy z dnia 26 września br. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Stanowisko to zostało zaakceptowane przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów, które odbyło sie 20 października br.

Stanowisko wysłane do Ministerstwa Zdrowia

Stanowisko wysłane do Ministerstwa Rozwoju