katalog2017Stanowisko OSSP do sieci szpitali

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych przygotowało stanowisko do projektu ustawy z dnia 26 września br. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Stanowisko to zostało zaakceptowane przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów, które odbyło sie 20 października br.

Stanowisko wysłane do Ministerstwa Zdrowia

Stanowisko wysłane do Ministerstwa Rozwoju

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px