Nowa wersja projektu ustawy wprowadzającej Sieć Szpitali

Ministerstwo Zdrowia przekazało partnerom społecznym nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pulicznych, która wprowadza sieć szpitali.

Projekt ustawy

OSR

Projekt rozporządzenia 1

Projekt rozporządzenia 2