katalog2017Sprawozdania ze spotkań

Rok 2016

1. 1 lipca 2016 - sprawozdanie ze spotkania z p. Konstantym Radziwiłłem - Ministrem Zdrowia oraz p. Piotrem Warczyńskim - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia,

2. 4 lipca 2016 - sprawozdanie z posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

3. 25 lipca 2016 - sprawzdanie z posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

    a. sytuacja finansowa instytutów

    b. wyniki pracy zepsołu ds. POZ

4. 8 sierpnia 2016 r. - prezentacja - świadczenia transgraniczne

5. 8 sierpnia 2016 - informacja po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

6. 31 sierpnia 2016 r. - informacja po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia wraz z prezentacją na temat zabezpieczenia dostępności do opieki pielęgniarskiej

7. 19 września 2016 r. podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu Minister Zdrowia przedstawił nową wersję projektu ustawy o najniższym wynagrodzeniu

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px