katalog2017Kim jesteśmy ?


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych powstało w 2002 roku w Gdyni. Stowarzyszenie 11 kwietnia 2011 r. zmieniło nazwę na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Skupia 103 podmioty lczenicze zarządzające ponad 150 szpitalami na terenie całego kraju. Razem przynależne szpitale dysponują liczbą 2743 łóżek szpitalnych, kadrą blisko 7682 wykwalifikowanych pracowników. W 2002 roku szpitale wykonały razem ponad 500 000 badań ambulatoryjnych i 58 500 zabiegów operacyjnych.

Członkowie Stowarzyszenia postawili sobie za zadanie wspólnie wspierać zmiany w organizacji służby zdrowia w Polsce zmierzające do: poprawy systemu opieki nad pacjentami, do podnoszenia jakości świadczonych usług, równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego. Celem Stowarzyszenia jest również inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sektora niepublicznych szpitali w Polsce.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych.

W celu realizacji zamierzonych celów członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w pracach "okrągłego stołu w służbie zdrowia", opracowali swoje stanowisko dotyczące koniecznych zmian w organizacji opieki zdrowotnej w Polsce.

W czerwcu Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia przygotował konferencję o zasięgu międzynarodowym poświęconą miejscu i roli szpitali prywatnych w ochronie zdrowia.

Do pobrania prezentacja o OSSP (w formacie MS-PowerPoint 97-2002):

po polsku: [ pobierz ]
po angielsku: [ pobierz ]

 

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px