katalog2017Nasze cele

  1. stetoskopWspieranie inicjatyw systemowych i własnościowych w ochronie zdrowia mających na celu zwiększenie udziału w rynku usług zdrowotnych podmiotów niepublicznych.
  2. Reprezentowanie zgromadzonych podmiotów wobec organów państwowych
  3. Przygotowanie wspólnego stanowiska dla płatników za usługi medyczne, dotyczącego systemu ich finansowania.
  4. Nawiązywanie ścisłej współpracy z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie form zarządzania szpitalami i przekazywanie wzajemne doświadczeń.
  5. Wspieranie inicjatyw integrujących podmioty niepubliczne celem efektywniejszego działania.
  6. Uczestnictwo szpitali niepublicznych w pracach samorządów i urzędów centralnych oraz sejmu i senatu dotyczących ochrony zdrowia.
  7. Uzgadnianie wspólnego stanowiska przy współtworzeniu aktów prawnych i aktów wykonawczych w zakresie ochrony zdrowia.
  8. Nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami działającymi na terenie kraju i poza jego granicami.
  9. Współpraca z izbami zawodowymi działającymi w ochronie zdrowia.

 

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px