katalog2017Alerty prawne

Rok 2015

 

1. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 8 stycznia 2015 r.  Więcej

2. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 13 stycznia 2015 r. Więcej

3. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 20 stycznia 2015 r. Więcej

4. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 29 stycznia 2015 r. Więcej

5. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 6 lutego 2015 r. Więcej

6. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 10 lutego 2015 r. Więcej

7. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 18 lutego 2015 r. Więcej

8. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 25 lutego 2015 r. Więcej

9. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 4 marca 2015 r. Więcej

10. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 11 marca 2015 r. Więcej

11. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 18 marca 2015 r. Więcej

12. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 25 marca 2015 r. Więcej

13. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 1 kwietnia 2015 r. Więcej

14. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 8 kwietnia 2015 r. Więcej

15. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 15 kwietnia 2015 r. Więcej

16. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 22 kwietnia 2015 r. Więcej

17. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 29 kwietnia 2015 r. Więcej

18. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 7 maja 2015 r. Więcej

19. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 15 maja 2015 r. Więcej

20. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 20 maja 2015 r. Więcej

21. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 28 maja 2015 r. Więcej

22. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 4 czerwca 2015 r. Więcej

23. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 18 czerwca 2015 r. Więcej

24. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 25 czerwca 2015 r. Więcej

25. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 2 lipca 2015 r. Więcej

26. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 15 lipca 2015 r. Więcej

27. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 30 lipca 2015 r. Więcej

28. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 14 sierpnia 2015 r. Więcej

29. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 1 września 2015 r. Więcej

30. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 18 września 2015 r. Więcej

31.Alert prawny kancelarii SBP z dnia 9 października 2015 r. Więcej

32. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 30 października 2015 r. Więcej

33. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 19 listopada 2015 r. Więcej

34. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 26 listopada 2015 r. Więcej

 

Rok 2014

 

1. Alert Prawny kancelarii SCBP za okres 13 - 18 lutego 2014 r. Więcej

2. 6 Alert prawny kancelarii SCBP za okres - 10-17 marca 2014 r. Więcej

3. 7 Alert prawny kancelarii SCBP za okres 17-24 marca 2014 r. Więcej

4. 8 Alert prawny kancelarii SCBP za okres 21 - 28 kwietnia 2014 r. Więcej

5. Alert prawny kancelarii SBP za okres 19-26 maja 2014. Więcej

6. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 10 października br. Więcej

7. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 17 października br. Więcej

8. Alert prawny kancelarii SBP z dnia  22 października br. Więcej

9. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 31 października br. Więcej

10. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 7 listopada br. Więcej

11. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 14 listopada br. Więcej

12. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 21 listopada br. Więcej

13. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 28 listopada br. Więcej

14. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 5 grudnia br. Więcej

15. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 12 grudnia br. Więcej

16. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 19 grudnia br. Więcej

17. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 30 grudnia br. Więcej

 

Rok 2013

 

1. Znowelizowana ustawa o działalności leczniczej (weszła w życie 1 lipca br.) dopuszcza przyjmowanie darowizn lekowych przez szpitale (zmiana wymuszona przez hospicja). Więcej szczegółów
2. Prezes NFZ wydał Zarządzenie regulujące zasady kontroli podmiotów leczniczych pod kątem prawidłowości preskrypcji leków. Więcej szczegółów
3
.Projekt obwieszczenia dt. leków refundowanych. Więcej szczegółów
4. Opodatkowanie badań klinicznych. Więcej szczegółów
5. Zmiana przpisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Więcej szczegółów
6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - więcej dni wolnych od pracy. Więcej
7.18 października br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Więcej
9. 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie o znakach indentyfikacyjnych pacjentów. Więcej
10. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy prawo ochronyśrodowiska, mają Państwo obowiązek przedkładania MarszałkowiWojewództwa w terminie do końca miesiąca następującego po upływiekażdego półrocza informacje zawierające wykaz oraz dane dotyczącezanieczyszczeń objętych opłatami, wprowadzonych w danym okresiesprawozdawczym do powietrza. Więcej
11. 30 marca 2012 r. Minister Finansów wydał nową interpretację ogólna dotyczącą przpiesów prawa podatkowego zgodnie z którą adaptację pomieszczeń do wymogów producentów sprzętu medycznego nie można uznać za intalację urządzenia.
12. Prezes NFZ przedstawił do konsultacji społecznych projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
13.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.11.2012 r.
14. Wydłużenie czasu na podpisanie aneksu do umowy upoważniającej do wystawiania recept.
15. Informacja o opublikowaniu Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie leczenia szpitalnego
16. Informacja o podpisaniu dwóch Zarządzeń przez Prezesa NFZ, jedno dotyczyło rozliczania hemiodializoterapii, a drugie wzorów umów
17. Informacja o podpisaniu Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego sposobu przeprowadzania kontroli.
18.
Informacja o rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów_świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych wteranom mundurowym

19. Alert prawny kancelarii Sykuna,Ciślewicz, Bartecki, Partnerzy za lipiec i sierpień

20. Opnia o zmianach w kodeksie pracy

21. Alert prawny - możliwa podwyżka podatku VAT

22. Alert prawny kancelarii SCBP - 30 sierpnia - 9 września 2013. Więcej

 

Bezpieczny zabieg

zeszyt statystyczny

logotyp

MMM 290x163px

PORTAL 290x163px